logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Od dziś nowy dokument tożsamości– mDowód

W aplikacji mObywatel dostępny będzie cyfrowy dokument tożsamości mObywatel (mDowód).

To nie odwzorowanie cyfrowe dowodu, który posiadamy - różnią się one serią i numerem, datą wydania oraz ważności.

Ten nowy elektroniczny dokument tożsamości ważny jest tylko w Polsce– w urzędzie, sądzie, przychodni, na poczcie, u notariusza, a od 1 września 2023 r. również w instytucjach finansowych.

Od teraz nie musisz nosić przy sobie dowodu osobistego. Wystarczy, że będziesz mieć telefon z mDowodem!

Natomiast nie będzie go można użyć w dwóch sytuacjach:

  • w procesie wydawania dowodu osobistego,
  • podczas przekraczania granicy Polski.

Weryfikacja dokumentu mDowód

Wszystkie dokumenty elektroniczne udostępnione w aplikacji mObywatel mają zaawansowaną pieczęć elektroniczną. Pozwala to na potwierdzenie ważności, integralności, autentyczności i pochodzenia tych dokumentów. Weryfikację autentyczności tych dokumentów zapewniają też elementy prezentacyjne tych dokumentów.

Dokument mDowód będzie można zweryfikować za pomocą metody wizualnej, funkcjonalnej i kryptograficznej. To osoba weryfikująca decyduje, z której z nich skorzysta.

Weryfikacja wizualna będzie podobna do sprawdzenia tradycyjnych dokumentów. Osoba weryfikująca będzie mogła sprawdzić następujące elementy mDowodu:

  1. fotografię,
  2. hologram, który zmienia barwę przy poruszaniu smartfonem,
  3. datę ostatniej aktualizacji danych,
  4. zegar pokazujący aktualną datę i godzinę,
  5. elementy dynamiczne, czyli ruchomy element graficzny prezentujący biało- czerwoną flagę,
  6. grafiki tła umieszczonego za danymi osobowymi.

Jeśli podczas wykorzystania tej metody osoba weryfikująca będzie miała wątpliwości dotyczące autentyczności dokumentu, możliwe jest skorzystanie z metody funkcjonalnej. Polega ona na okazaniu przez posiadacza aplikacji dowolnej funkcjonalności aplikacji (np. wyświetlenie certyfikatu) lub uruchomieniu określonej funkcji (np. przekazania danych).

Osoba weryfikująca będzie musiała mieć urządzenie mobilne z nową wersją aplikacji mObywatel, ale do skorzystania z funkcjonalności nie będzie niezbędna rejestracja i logowanie do aplikacji. W procesie weryfikacji będzie walidowana zarówno ważność certyfikatu, jak również samego dokumentu.

Bezpieczeństwo

Proces potwierdzania tożsamości obywatela realizują zaufani dostawcy tożsamości. Dostęp do aplikacji mObywatel zabezpieczony jest hasłem o wymaganym poziomie złożoności lub uwierzytelnieniem z wykorzystaniem biometrii i numeru PIN lub biometrii.

Dane wrażliwe (wymagane do realizacji funkcjonalności aplikacji) są przechowywane na urządzeniach mobilnych użytkownika aplikacji w szyfrowanych kontenerach. Wykorzystują one złożone klucze kryptograficzne. Dostęp do danych przetwarzanych w ramach aplikacji mObywatel zabezpieczony jest przed dostępem z innych aplikacji zainstalowanych na urządzeniu mobilnym.

Aplikacja mObywatel poddawana jest też cyklicznym testom bezpieczeństwa.

Jeśli obywatel straci telefon z zainstalowaną aplikacją mObywatel, będzie mógł unieważnić certyfikat przez całodobową infolinię (numer +48 42 253 54 74).

Uruchomione zostało e-szkolenie dla obywateli dostępne dla każdego pod adresem https://www.gov.pl/web/szkolenia.

Aktualne informacje na temat aplikacji i jej funkcji można uzyskać także na stronie https://info.mobywatel.gov.pl/.

Ulotka.

ilość odwiedzin: - 346