logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Odbyła się LX Sesja Rady Gminy Ksawerów

Kobieta i mężczyzna siedzą przy stole, w tle flaga Polski.

W dniu wczorajszym odbyła się LX Sesja Rady Gminy Ksawerów. Radni m.in. podjęli uchwały w sprawie:

  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2023 – 2026;
  • zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2023 rok;
  • zmiany Uchwały Nr II/15/2018 Rady Gminy Ksawerów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
  • wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Ksawerów nieruchomości gruntowej;
  • określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Ksawerów. 
Kobiety i mężczyźni siedzący przy stole podczas sesji rady gminy

ilość odwiedzin: - 538