logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Odbyła się LXII Sesja Rady Gminy Ksawerów

Przy stole siedzą kobiety i mężczyźni, podnoszą ręce podczas głosowania.

W dniu wczorajszym odbyła się LXII Sesja Rady Gminy Ksawerów. Radni m.in. podjęli uchwały w sprawie:

  • przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Ksawerów na lata 2023-2030”;
  • określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;
  • wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będących własnością Gminy Ksawerów;
  • wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Ksawerów;
  • zatwierdzenia rocznego harmonogramu działania Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie na 2023 r.;
  • przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ksawerów;
  • przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ksawerów;
  • zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2023 rok;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2023-2026;
  • poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów  i wynagrodzenie za inkaso.

 

Dwóch mężczyzn siedzi przed nimi jeden stojąc czyta z kartki.

ilość odwiedzin: - 478