logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Ksawerów Zarządzeniem nr 102 /21 z dnia 16 lipca 2021 r. ogłosił wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia. 

Nieruchomość gruntowa o numerze ew. 2201/2 i 2201/5, obręb Ksawerów stanowi nieruchomość niezabudowaną, przeznaczoną do wspólnego zagospodarowania.

Treść zarządzenia dostępna po kliknięciu w link.

ilość odwiedzin: - 684