logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

"Piękna nasza Polska cała"

Gminne Przedszkole w Ksawerowie, jako kolejna placówka oświatowa z terenu naszej gminy, wzięła udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Piękna nasza Polska cała". 

Projekt, który honorowym patronatem objął wójt gminy Ksawerów, miał na celu kształtowanie postaw patriotycznych dzieci, ich uwrażliwienie na piekno, kolor i tradycje naszego kraju, kształtowanie tożsamości narodowej (poprzez poznawanie historii Polski i symboli narowodych), poznanie tradycji, zwyczajów, tańców ludowych naszego kraju oraz wzmocnienie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.

Przedszkolaki podczas zajęć programowych nauczyły się hymnu Polski - słów Mazurka Dąbrowskiego oraz wierszy o tematyce patriotycznej (m.in. "Kto ty jesteś? Polak mały"). Dzieci uczestniczyły w apelu oraz inscenizacji, podczas której wykazały się znajomością wiedzy na temat naszego kraju, tańczyły tańce ludowe (np. Krakowiaka) i przedstawiały układy taneczne do takich piosenek jak np.: "Kocham cię Polsko", "Poszło dziewczę po ziele" czy "Jestem Polakiem". W holu przedszkola zorganizowany został kącik pn. "Piękna nasza Polska cała" oraz wystawa prac plastycznych, które dzieci wykonały wspólnie z rodzicami w ramach konkursu " Moja mała Ojczyzna". Przeprowadzone były również zawody sportowe pod hasłem "Biało-Czerwoni" oraz wycieczka po okolicy, w trakcie której milusińscy zwiedzili GDKzB z pobliskim parkiem i Pałac Kindlerów.

Przedszkolaki przygotowały swoje popisowe danie - ciasto marchewkowe, które śmiało można określić mianem naszego "dania regionalnego". Ponadto, w ogrodzie przedszkolnym zostało posadzone drzewko, a dzieci napisały i wysłały kartki do bohaterów, które zostały przekazane fundacjom: "Sensoria" oraz "Rosa". Przedszkolaki uczestniczyły także w dwóch powiatowych przeglądach dotyczących pieśni patriotycznych oraz tańców ludowych. 

Wychowanie dzieci w duchu patriotycznym zaczyna się od najmłodszych lat i jest procesem długofalowym. Wyobraźnia dziecka i jego duża wrażliwości emocjonalna, sprzyjają kształtowaniu obrazu Ojczyzny, który pozostaje na całe życie. Od tego jaki to będzie obraz, zależeć będzie czy dziecko wejdzie w dorosłe życie świadome swojej tożsamości narodowej, przywiązania do kraju ojczystego i ludzi w nim żyjących. Wychowanie patriotyczne rozpoczyna się w już od progu domu rodzinnego i towarzyszy dzieciom w przedszkolu a także w życiu codziennym. Patriotyczne wychowanie dzieci to przede wszystkim kształtowanie emocjonalnych postaw przywiązania do Ojczyzny, rozwijanie pozytywnych zachowań społecznych i cech charakteru dobrego Polaka - patrioty. Uczestnicząc w tego typu projektach i programach mamy pewność, że kształtujemy w dzieciach właściwy stosunek do kraju i ludzi w nim mieszkających.

 

ilość odwiedzin: - 2214