logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego

 

MPZP.png


    Urząd Gminy Ksawerów wykonał cyfryzację obowiązujących dokumentów planistycznych.
Od 2 czerwca 2017 r. akty prawa miejscowego w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) Gminy Ksawerów w części tekstowej i graficznej są dostępne w sieci internetowej.
Dostęp do MPZP w postaci cyfrowej jest realizowany na Platformie do publikacji danych przestrzennych dla gmin pod adresem http://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_ksawerow.
Zachęcamy do korzystania z wersji elektronicznej planów miejscowych.


Prezentowana w serwisie internetowej mapa ma charakter wyłącznie poglądowy i nie może być traktowana jako dokument oficjalny. Nie może też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych i urzędowych. 


Ładowanie Rozmowy