logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Planujesz wymianę pieca? Możesz otrzymać dofinansowanie!

Gmina Ksawerów organizuje spotkanie informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami, dot. możliwości i zasad uzyskania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi
na realizację wymiany lub modernizacji źródeł ogrzewania i instalacji grzewczej.
Spotkanie odbędzie się w dniu 9 kwietnia (poniedziałek) w Gimnazjum w Ksawerowie przy ul. Zachodniej 33 o godz. 17.00
W spotkaniu uczestniczyli będą pracownicy urzędu, przedstawiciele WFOŚiGW w Łodzi oraz BOŚ Banku.

---------------------------------------------------------------

Na co dokładnie mogę otrzymać dofinansowanie?

Na podjęcie takich działań jak:

  • termomodernizacja budynków mieszkalnych (sporządzenie audytu energetycznego, zakup materiałów izolacyjnych)
  • docieplenie ścian, stropodachu, dachu,
  • zakup fabrycznie nowej stolarki okiennej, drzwiowej oraz koszty robót budowlano – montażowych związanych z termomodernizacją.
  • na zakup i montaż fabrycznie nowych urządzeń grzewczych (kotły, pompy ciepła),
  • na wykonanie lub modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.,
  • na wykonanie instalacji gazowej niezbędnej do położenia sieci,
  • na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych,
  • również na budowę lub modernizację węzła cieplnego c.o. i c.w.u. oraz wykonanie lub modernizację przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • na zakup i montaż instalacji rekuperatorów lub zakup i montaż fabrycznie nowych ogniw fotowoltaicznych.

W jakiej formie mogę otrzymać dofinansowanie?
Dotacja przeznaczona jest na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, która realizowana jest za pośrednictwem banku na podstawie zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowy o współpracy. Dotacja wynosi od 40% do 60% kosztów kwalifikowanych.

Jakie warunki muszę spełnić, żeby otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie otrzymają osoby fizyczne – właściciele lub użytkownicy wieczyści budynków mieszkalnych (budynek wolnostojący lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej), w których realizowane będą zadania dot. termomodernizacji lub modernizacji źródła ciepła. Budynek musi być przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w połowie powierzchni całkowitej. Osoba ubiegająca się o dofinansownie, która złożyła w banku wniosek o kredyt musi posiadać zdolność kredytową. Ogólne warunki programu dostępne są w
tutaj. 
Wzory wniosków na rok 2018 oraz listy banków na stronie: http://www.wfosigw.lodz.pl/osoby_fizyczne.php pod informacją dotyczacą zadania: Program dla przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii - 2018

W jakim banku mogę ubiegać się o kredyt?
Np. w PA-CO-BANK lub BOŚ Banku. Pełna lista współpracujących z Funduszem placówek bankowych dostępna jest na stronie internetowej www.zainwestujwekologie.pl

Gdzie załatwię wszystkie formalności?
Po zakończonej inwestycji (po przedstawieniu w banku rachunkówi faktur), bank weryfikuje realizację "efektu rzeczowego" (całokształt wykonanych prac zgodnie z programem), i przekazuje tę informację do WFOŚiGW w Łodzi, który wypłaca jednorazową dotację na wskazany rachunek bankowy.