logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Prace na terenie Gminy

Wykonawca ROL-BUD zakończył prace na ul. Miłej w Ksawerowie. Została ułożona kostka na ulicy oraz na wjazdach. Wykonał również rów odwadniający oraz utwardzone pobocze z kruszywa.

Ulica ułożona z kostki betonowej. ulica ułożona z kostki betonowej

Rozbudowa ulicy Żytniej 

Wykonawca kontynuje prace związane z budową kanału odwodnienia drogi oraz rozpoczął prace drogowe. Stara nawierzchnia wyfrezowana. Z prac ziemnych przystąpiono do korytowania. Wzmocniono podłoże oraz ułożono na odcinku od ul. Łódzkiej podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

 

tablica informująca o dofinansowaniu drogi Droga w czasie remontu po lewej strony słupki biało czerwone. Ulica z zerwaną nawierzchnią po lewej stronie widoczny słup betonowy. Koparka w trakcie pracy.

Prace z nową nawierzchnia trwaja również przed Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie.

W tle widoczny budynek szkoły z przodu częściowo zdjęty chodnik z kostki betonowej. Po prawej stronie widoczne kruszywo w głębi po lewej zaparkowane samochody i idący człowiek.

„Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie Gminy Ksawerów”
ul. Tymiankowa i ul. Akacjowa.

Tablica informująca o przyznanej dotacji.

W ramach inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów” wykonawca JONTEX rozpoczął prace ziemne i kanalizacyjne w ul Łąkowej.

Rów w drodze wykopany przez koparkę stojącą w oddali.

„Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Ksawerów”.

Rozpoczęła się przebudowa dróg dla pieszych na terenie Gminy Ksawerów. Wykonawcą powyższych robót jest firma STUD-BET Krzysztof Wilczura. Drogi dla pieszych usytuowane są w ciągach ulic Traktorowej, Wschodniej, Złotej i Zachodniej. Wartość zadania wynosi 608.263,32 zł. W chwili obecnej wykonawca rozpoczął rozbiórkę starej nawierzchni przy ul. Zachodniej i Traktorowej.

Zerwany stary chodnik. Zerwany stary chodnik. Zerwany stary chodnik.

„Projekt i budowa ośrodka zdrowia w Ksawerowie”.

W ramach przygotowania nowego projektu ośrodka zdrowia w Ksawerowie wykonawca Plan 3D Adrian Bogutczak zlecił wykonanie badań geologicznych na działce o nr 2187 obręb 10 – Ksawerów, celem ustalenia rodzaju gruntu pod możliwe rozwiązania projektowe.

Dwóch mężczyzn przy maszynie podczas odwiertu.

„Zakup i montaż opraw oświetlenia na sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie”.

Wykonawca, którym jest Firma B. J. System Zbigniew Bolek, przystąpił do wymiany oświetlenia na sali gimnastycznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym. Wartość inwestycji 24.600,00 zł. Nowe energooszczędne oprawy zniwelują zużycie prądu oraz poprawią jakość oświetlenia podczas użytkowania hali.

Sala gimnastyczna Prace wymiany oświetlenia na sali gimnastycznej - mężczyzna stoi na podnośniku.

Referat Infrastruktury

ilość odwiedzin: - 361