logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Program Czyste Powietrze infolinie

Czekamy na wasze telefony:

Program Czyste Powietrze infolinie dla osób fizycznych w zakresie:

Zasad dofinansowania infolinia ogólnopolska 22 340 40 80

Infolinia dotycząca złożonych wniosków o dofinansowanie 42 663 41 16

Infolinia PPCP w Łodzi 42 208 20 91

Infolinia w zakresie wniosków o płatności i rozliczenia PPCP 42 66 34 106

42 207 14 80 dla osób fizycznych w zakresie: PP Moja WOda, usuwanie azbestu, przydomowe oczyszczalnie, wapnowanie gleb

42 66 34 118 dla przedsiębiorców, JST, PJB, organizacji społ. i innych podmiotów instytucjonalnych w zakresie: zasad udzielania dofinansowania inwestycji

42 66 34 156 dla przedsiębiorców, JST, PJB, organizacji społ. i innych podmiotów instytucjonalnych w zakresie: zasad dofinansowania edukacji ekologicznej 

zasad dofinansowania badań i programów

 

numery telefonów do programu Czyste Powietrze

ilość odwiedzin: - 667