logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Program Stypendiów Pomostowych

Uwaga maturzysto 2021, który ukończyłeś szkołę ponadgimnazjalną w 2021 roku - możesz otrzymać stypendium 700 zł/miesiąc!

Wystarczy, że spełnisz jednocześnie następujące 4 warunki:

  • zdasz dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyskasz odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
  • zostaniesz przyjęty w roku akademickim 2021/2022 na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • mieszkasz na wsi lub w mieście do 20 tysięcy mieszkańców;
  • pochodzisz z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza 1960 zł brutto);

i dodatkowo jednen z poniżej wymienionych warunków:

  • pochodzisz z rodziny (czyli jesteś dzieckiem) byłego pracownika PGR, lub
  • jesteś/ byłeś uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, lub
  • jesteś członkiem rodziny wielodzietnej lub jesteś/byłeś wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub
  • masz rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Możesz otrzymać stypendium pomostowe na I rok studiów w wysokości 700 zł/miesiąc!

Wnioski wypełniane są wyłącznie on-line.

Aplikacja będzie aktywna w terminie od 1 lipca do 16 sierpnia 2021 r. do godziny 16:00, natomiast dokumentację w wersji papierowej należy dostarczyć do KOWR OT Łódź, ul. Północna 27/29.

Numer telefonu do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości - 42 632 59 91.

ilość odwiedzin: - 432