logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Projekt przebudowy ul. Zachodniej - będzie chodnik i odwodnienie

Zakład Inżynieryjno – Budowlany „An Bud" z Łodzi, przygotuje projekt przebudowy ul. Zachodniej (od ul. Szerokiej do ul. Jana Pawła II) w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy nawierzchni ulicy Zachodniej od ul. Jana Pawła II do ul. Szerokiej” w ramach zadania "Projekt i przebudowa ul. Zachodniej od ul. Sienkiewicza do ul. Szerokiej w Ksawerowie”.

Firma "An Bud" złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową na to zadanie. Nowy projekt będzie zakładał m.in.:

  • odwodnienie odcinka ulicy (kanalizacja deszczowa),
  • budowę chodnika,
  • przebudowę zjazdów,
  • inwentaryzację zieleni kolidującej z inwestycją,
  • zakrycie rowów otwartych po wschodniej stronie drogi

Projektant przedstawi trzy koncencepcje, z których wybrana zostaniej jedna. Termin wykonania projektu końcowego określony został do dnia 31 sierpnia br.