logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Projekt "Recepta na biznes II"

W ramach projektu unijnego "Recepta na biznes II" masz szansę uzyskać dofinansowanie na założenie firmy w łącznej kwocie 39 850,00 zł.

Projekty są realizowane w partnerstwie dwóch podmiotów, tj. Centrum Edukacji CEiRON i HN Parttners s.c. - współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dla uczestników projektów oferowane są:

  • 60h szkolenia z zakresu otwierania i prowadzenia firmy + wsparcie indywidualne w tworzeniu biznesplanu,
  • stypendium szkoleniowe,
  • jednorazową dotację na otwarcie firmy (23 050,00 zł),
  • wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 m-cy prowadzenia działalności w wysokości do 2 800,00 zł/m-c.

W ramach projektu uczestnicy zakładają działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej orza muszą ją obligatoryjnie prowadzić w ramach projektu przez 12 miesięcy.

Do projektów poszukiwane są osoby, które:

  • mają mniej niż 30 lat,
  • nie pracują w momencie zgłoszenia do projektu,
  • zamieszkują (lub uczą się ) w powiatach:zgierskim, pabianickim, brzezińskim lub łódzkim wschodnim
  • utraciły pracę po 1 marca 2020 r. lub mależą do grup: kobiet, osób o niskich kwalifikacjach.

Więcej informacji uzyskasz tutaj.

ilość odwiedzin: - 534