logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Przebudowa ulicy Towarowej

We wtorek 24 sierpnia rozpoczęły się prace nad zadaniem pn. “Przebudowa ul. Towarowej w Ksawerowie II etap – drogi dojazdowej do gruntów rolnych”. Zakres przebudowy ul. Towarowej obejmuje przebudowę drogi o szerokości 7,0 m i długości 215 m z poboczami o szerokości 1,0 m.

Termin realizacji inwestycji – druga połowa września 2021 r.

Referat Gospodarki Komunalnej

 

nasypy a za nimi koparka podczas prac z prawej strony czerwona przyczepa

ilość odwiedzin: - 680