logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Przedsiębiorco - skoryguj swój wpis w CEIDG

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przypomina, że po 30 kwietnia 2019 r. z CEIDG wykreślone zostaną „zdublowane” wpisy przedsiębiorców, które nie zawierają takich danych, jak m.in. numer NIP, REGON, kod PKD działalności, adres do doręczeń. 

 

Działanie to ma na celu poprawę przejrzystości obrotu gospodarczego i uniknięcie problemów w kontaktach z urzędami (Urząd Skarbowy, ZUS) lub kontrahentami. Problem ten dotyczy ok. 2,2 tyś przedsiębiorców, co stanowi poniżej 0,1% wszystkich zarejestrowanych w CEIDG.

Przedsiębiorcy, którzy mają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis proszeni są o skorygowanie tej sytuacji. Ministerstwo jednocześnie uprzedza, że w razie braku reakcji, wykreślone zostaną „zdublowane wpisy”, które nie zawierają danych wymienionych w art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 – ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, t. j. numer NIP, REGON, kod PKD działalności, adres do doręczeń. Co ważne, jeśli w obu wpisach danego przedsiębiorcy brakuje wymienionych powyżej danych, konsekwencją tego może być wykreślenie z CEIDG po 30 kwietnia 2019 r. wszystkich jego wpisów.

 

Przedsiębiorca może sprawdzić, czy ma "zdublowane" (aktywne lub zawieszone) wpisy do CEIDG, wpisując swoje dane do wyszukiwarki przedsiębiorców, która jest dostępna na stronie www.firma.gov.pl .

ilość odwiedzin: - 1385