logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Przedszkola z ograniczeniami

Prawie po 2 miesięcznej przerwie spowodowanej koronawirusem dnia 11.05.2020 r. zostało otwarte Gminne Przedszkole w Widzewie oraz oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej. Placówki dostosowały się do określonych wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Dyrektorzy  odpowiednio przygotowali pomieszczenia, przeszkolili kadrę oraz przygotowali i wprowadzili  odpowiedzenie procedury. Z uwagi na trwający stan epidemiczny do placówki przyjmowane są tylko i wyłącznie dzieci, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych lub są wychowywane przez samotnych, pracujących rodziców nieprzebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dyrektorzy placówek mogą przyjąć tylko 12 dzieci do każdego oddziału. Dyrektorzy mogą prosić rodziców zainteresowanych opieką przedszkolną o dostarczenie zaświadczeń potwierdzających ich zatrudnienie. Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci osób pracujących w służbie zdrowia. 

ilość odwiedzin: - 996