logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Przygotowanie posesji do okresu zimowego

Przypominamy o obowiązku dotyczącym usuwania nadmiaru śniegu z dachów oraz o konieczności odśnieżania chodników.

Obowiązki należytego utrzymania obiektów w ww. zakresie nałożone są na właścicieli i zarządców nieruchomości przepisami prawa. Biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia opadów śniegu i innych zjawisk atmosferycznych prosimy, aby pamiętać o spoczywających na właścicielach nieruchomości obowiązkach.

Ignorowanie obowiązujących przepisów w tym zakresie grozi nie tylko dotkliwymi karami grzywny przewidzianymi prawem budowalnym, ale przede wszystkim w ekstremalnych sytuacjach brak ich respektowania może doprowadzić do nieszczęśliwych zdarzeń spowodowanych przeciążeniem konstrukcji obiektów, awarią lub ich zawaleniem. Obciążone zalegającym śniegiem dachy oraz nieodśnieżone i oblodzone drogi stanowią zagrożenie nie tylko dla osób znajdujących się w obiektach lub na ich terenie, ale także dla przypadkowych przechodniów.

Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie wielkopowierzchniowych obiektów, zwłaszcza kompleksów handlowo-usługowych, jak również prywatnych posesji i przylegających do nich obszarów podczas zimowego okresu, niewątpliwie wiąże się z poczuciem odpowiedzialności za zdrowie i życie.

ilość odwiedzin: - 861