logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Przyjmujemy wnioski w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W 2019 r. przystąpiliśmy do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Ksawerów położonego w rejonie ulic Szkolnej, Zachodniej i południowo-zachodniej granicy administracyjnej gminy.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3H,95-054 Ksawerów, w terminie do dnia 23 maja 2019 r.

ilość odwiedzin: - 1405