logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Przypominamy wypalanie traw - ZABRONIONE

Przypominamy, że wypalenia traw jest niezgodne z prawem!

Powoduje tragiczne straty w całym ekostystemie. Giną zwierzęta, niszczona zostaje warstwa życiodajnej próchnicy, a wbrew opinii, wypalenie zamiast poprawiać obniża wartość plonów. Kodeks wykroczeń przewiduje kare nagany, grzywny a nawet aresztu. Co więcej jeśli dojdzie do pożaru w wyniku podpalenia, zgodnie z zapisami Kodeksu karnego – sprawca podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa również może nałożyć karę finansową na rolnika, który dopuści się tego czynu.

ilość odwiedzin: - 960