logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Rozbiórki tam robionych przez bobry

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców Gminy dotyczącymi podtapiania nieruchomości, zalewania gruntów zabudowanych, Wójt Gminy Ksawerów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o wydanie zezwolenia na cykliczne niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie tam budowanych przez osobniki bobra europejskiego Castor fiber na cieku Gadka.

14 kwietnia 2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał Gminie Ksawerów decyzję zezwalającą na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie tam w celu zapobieżenia zalewaniu przyległych do ww. cieku gruntów zabudowanych oraz użytków rolnych. Rozbiórka tam będzie realizowana tam gdzie zostało to zgłoszone przez mieszkańców i tylko w sytuacji bezpośredniego zagrożenia podtopieniem lub zalaniem gruntów zabudowanych oraz użytków rolnych, stanowiącego bezpośrednie zagrożenie powstania poważnych szkód ww. mieniu.

Tamy można rozbierać: w całości w okresie: od 1 marca do 15 kwietnia oraz od 1 sierpnia do 30 listopada, częściowo w ciągu całego roku.

Rozbieranie tam odbywać się będzie w stopniu nie większym niż jest to konieczne, wyłącznie poza okresami długotrwałych mrozów.

ilość odwiedzin: - 390