logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Rozstrzygnięty konkurs profilaktyczny "STOP uzależnieniom"

Konkurs profilaktyczny "STOP uzależnieniom"

W dniach 4 i 7 grudnia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie podsumowano konkurs profilaktyczny "STOP uzależnieniom".

Laureatami Konkursu zostali:

I kategoria- Plakat – uczniowie klas IV-V

I miejsce – Zofia Łagowska, kl. 5 - Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej

wyróżnienie – Julia Beze, kl. 4 - Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej

II kategoria- Opowiadanie – uczniowie klas VI-VII

I miejsce – Filip Głaz, kl. 7A - Szkoła Podstawowa w Ksawerowie

wyróżnienie – Przemysław Palma, kl. 6c - Szkoła Podstawowa w Ksawerowie

wyróżnienie – Zofia Krawczyk, kl. 7a - Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej

III kategoria- Spot/Film – uczniowie klas VIII

I miejsce - Katarzyna Palma, kl. 8c- Szkoła Podstawowa w Ksawerowie

wyróżnienie – Maja Brzezińska, kl. 8c - Szkoła Podstawowa w Ksawerowie

Autorom zwycięskich i wyróżnionych prac nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy wręczyli Wójt Gminy Ksawerów Pan Adam Topolski oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie Pani Marzena Berner – Stefaniak.

Spotkania z uczestnikami konkursu odbyły się w odstępach czasowych z zachowaniem odpowiedniego dystansu i zastosowaniem zasad powszechnie obowiązujących w czasie epidemii.

Wszystkim uczestnikom konkursu GRATULUJEMY.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie

Wójt Adam Topolski wręcza nagrodę Kierownik GOPS wręcza nagrodę laureatka konkursu z dyplomem laureat z Kierownik GOPS laureaci konkursu

ilość odwiedzin: - 1147