logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Rusza rekrutacja do klas I

Rodzice dzieci 7 letnich mogą składać wnioski o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej od dnia 22 lutego 2021 r. do dnia 8 marca 2021 r.

Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone dnia 30 marca 2021 r.

Pamiętajmy, że każde dziecko jest objęte obowiązkiem szkolnym od 7 roku życia do ukończenia VIII klasy szkoły podstawowej. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są ustawowo zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły lub do poinformowania dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie których dziecko mieszka, o sposobie i miejscu realizacji obowiązku szkolnego ich dziecka.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji i obowiązku szkolnego można uzyskać w naszych placówkach oświatowych:

Szkole Podstawowej im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie 

Szkole Podstawowej im. Igora Sikiryckioego w Woli Zaradzyńskiej

lub Referacie Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji Urzędu Gminy Ksawerów.

ilość odwiedzin: - 1062