logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Sieć Wod-Kan

 

fundusz.jpg

W dniu 05 października 2020 r. Gmina Ksawerów podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowę o umorzenie pożyczki. Środki z umorzenia w wysokości 47 572,00 zł., zostaną przeznaczone na realizację zadania pn.:

„BUDOWA SIECI WOD-KAN DLA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH PRZY UL. ŁÓDZKIEJ OD UL.SIENKIEWICZA DO POSESJI NR 153 W KSAWEROWIE”

Wartość zadania netto – 325 191,55 zł.

Środki pochodzące z umorzenia – 47 572,00 zł.

 

Rzeczowy zakres zadania:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 412,69 m;

Ilość przykanalików – 11 sztuk

Budowa sieci wodociągowej o długości 413,33 m;

Ilość przyłączy - 11 sztuk

Celem inwestycji jest umożliwienie właścicielom nieruchomości odprowadzanie ścieków do grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi oraz dostarczenie wody o odpowiednich parametrach jakościowych.


www.zainwestujwekologie.pl


 

ilość odwiedzin: - 1849