logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Służyć państwu i wspólnocie - ślubowanie nowych urzędników

Dzisiaj w Urzędzie Gminy odbyło się ślubowanie nowych urzędników. Zgodnie z ustawą, aby pracować w urzędzie konieczne jest odbycie służby przygotowawczej. Następnie przyszłego urzędnika czeka egzamin. Ostatnim etapem wkraczania w urzędowe progi jest ślubowanie.

"Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania" - takie słowa wypowiedzieli dzisiaj nowi urzędnicy - Danuta Wlazło (Referat Spraw Obywatelskich) i Krystian Otomański (Referat Gospodarki Komunalnej), a następnie podpisali się pod tekstem przysięgi.

1.jpg

ilość odwiedzin: - 1694