logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Spotkanie dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez Lokalną Grupę Działania

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie/szkolenie dla mieszkańców dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez Stowarzyszenie LGD "BUD-UJ RAZEM", w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020.

 Program szkolenia:

  • Omówienie celów, przedsięwzięć, wskaźników Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” na lata 2014-2020 dla obszaru gmin,
  • Omówienie kryteriów wyboru operacji dla Poddziałania 19.2- Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Spotkania stanowią element realizacji Planu Komunikacji zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

plakat na spotkania informacyjno konsultacyjne , moszczenica.jpg

 

 

 

 

ilość odwiedzin: - 1483