logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Spotkanie z gminnymi Liderami

Sprawy bieżące związane z naszą gminą, podsumowanie ubiegłorocznych inwestycji i omówienie tych, które zostały zaplanowane na ten rok, a także tematy dotyczące funduszy sołeckich – o tym m.in. dyskutowano podczas wczorajszego spotkania (w GDKzB) włodarzy naszej gminy i pracowników urzędu z lokalnymi Liderami (radnymi gminy, sołtysami oraz reprezentantami rad sołeckich).

Wójt Adam Topolski zwrócił ponadto uwagę na problem, jakim jest zanieczyszczenie budowlanym błotem i ziemią gminnych dróg. Ciężki sprzęt wyjeżdżający na asfaltowe ulice nierzadko zostawia trudne do usunięcia ślady. Ich uporządkowanie to dodatkowa praca, którą najczęściej (niestety) wykonują pracownicy gminnej brygady remontowo-budowlanej. A przecież takie zabrudzenia, oprócz tego że bodą w estetykę naszego gminnego terenu, są potencjalnym zagrożeniem nie tylko dla kierowców i rowerzystów, ale dla wszystkich użytkowników dróg. Gospodarz zwrócił się do Liderów o monitoring i reakcję na tego typu sytuacje.
Wójt zaapelował również do osób zamieszkałych na terenie gminy (a niezameldowanych) o zaewidencjonowanie tego faktu w naszym urzędzie. Faktyczne statystyki mieszkańców od kilku lat pozostają na podobnym poziomie, pomimo że zabudowań mieszkalnych z roku na rok przybywa. Dlaczego warto się zameldować? Bo wtedy odprowadzane podatki zostają w gminie Ksawerów. A podatki to dodatkowe środki na inwestycje – drogi, wodociągi, kanalizację czy oświetlenie.
W trakcie spotkania poruszona została również tematyka studium zagospodarowania przestrzennego, a krótką relację dot. bezpieczeństwa na naszym terenie przedstawił zebranym nowy kierownik Posterunku Policji - nadkom. Marek Gumola.

1.JPG

2.JPG

3.JPG

4.JPG

ilość odwiedzin: - 1917