logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Sprzątnij po swoim psie, to dobry zwyczaj!

zdjęcie tabliczki z informacją o sprzątaniu po psie

Odpowiedzialny właściciel wie, że sprzątanie po swoim psie to nie tylko dobra wola, ale też obowiązek. Jego niewykonanie podlega karze w postaci mandatu.

Dlaczego powinniśmy sprzątać po swoich pupilach?                         
Prócz oczywistych przesłanek takich jak czystość, fetor czy walory estetyczne, pozostawione psie odchody niosą ze sobą ryzyko chorób. Znajdujące się w psim kale bakterie i pasożyty wywołują groźne dla zdrowia choroby, takie jak toksoplazmoza czy toksokaroza, a kwaśny ich odczyn jest szkodliwy dla roślin.

Co grozi za niesprzątnięcie po swoim pupilu?                            
Zgodnie z art. 145 ustawy kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. niesprzątanie po swoim psie jest wykroczeniem i podlega karze grzywny.

Obowiązek sprzątania po pupilu nakłada regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ksawerów, który mówi, że osoby utrzymujące zwierzęta domowe sprawują opiekę nad tymi zwierzętami, w taki sposób, aby zwierzęta te nie stanowiły zagrożenia dla otoczenia oraz nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń w klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków i terenów służących do użytku publicznego, w szczególności na chodnikach, placach, parkingach i terenach zielonych.            
Ponadto mieszkańcom powinno zależeć na tym, aby żyć w czystej i zadbanej przestrzeni oraz troszczyć się o środowisko.                   
Dlatego pamiętaj: „Twój pies – twoją wizytówką”.

Referat Ochrony Środowiska

ilość odwiedzin: - 265