logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Środki dla strażaków z Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 7 czerwca 2018 r. Gmina Ksawerów podpisała umowę na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach Programu I Priorytetu IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochrona interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.  

W ramach zawartej umowy zakupiony zostanie sprzęt ratowniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zaradzyńskiej: defibrylator automatyczny oraz dwie podpory do stabilizacji pojazdów. Zadanie w 99% zostanie sfinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 

ciąg_znaków.jpg