logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Stypendia pomostowe

Stypendia pomostowe.png

Uwaga maturzysto 2020, który ukończyłeś szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku

Jeśli spełniasz jednocześnie następujące 4 warunki:

  1. zdasz dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyskasz odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
  2. zostaniesz przyjęty w roku akademickim 2020/2021 na I rok stacjonarnych studiów I stopnia, lub I rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich; 
  3. mieszkasz na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
  4. pochodzisz z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza 1820 zł brutto)

I dodatkowo jeden z poniżej wymienionych warynków:

  • pochodzisz z rodziny byłego pracownika PGR lub
  • jesteś/byłeś uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej lub
  • jesteś członkiem rodziny wielodzietnej lub jesteś/byłeś wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka lub
  • masz rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

możesz otrzymać stypendium pomostowe na I roku studiów w wysokości 500 zł/miesiąc.

Wnioski wypełniane są on-line na www.stypendia-pomostowe.pl

Aplikacja będzie aktywna w terminie od 12 sierpnia do 14 września 2020 r., do godziny 16:00 natomiast dokumentację w wersji papierowej należy dostarczyć do KOWR OT Łódź, ul. Północna 27/29.

 

ilość odwiedzin: - 1271