logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Święto Policji - Ksawerów wspomógł funkcjonariuszy

Policjanci z powiatu pabianickiego świętowali dzisiaj 99. rocznicę powołania Policji Państwowej. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele gminnego samorządu z Ksawerowa, który jako jedyny w całym powiecie, posiada własny posterunek policji.

8.jpg

Część oficjalną uroczystości rozpoczęła msza św. odprawiona w intencji policjantów i pracowników Policji w kościele św. Mateusza na starym rynku w Pabianicach. Po nabożeństwie zebrani spotkali się w pabianickim MOK-u, gdzie wręczono awanse funkcjonariuszom (awans na stopień młodszego aspiratna otrzymał Cezary Olczyk, pełniący na codzień służbę w Ksawerowie) i podziękowania osobom wspomagającym działalność Policji - najliczniejszej formacji mundurowej w kraju.
- Dziękuję samorządowcom gminy Ksawerów, za 10-letnie finansowanie etatu dzielnicowego i pokrywanie kosztów eksploatacyjnych funkcjonowania posterunku policji w Ksawerowie - wyraził wdzięczność w swoim wystąpieniu komendant pabianickiej policji, ins.Cezary Petrus.

Delegaci z naszej gminy - wójt Adam Topolski i przewodniczący rady Arkadiusz Jędrzejczyk, przekazali na ręce komendanta Petrusa darowiznę w kwocie 10 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego dla posterunku w Ksawerowie.
- Z okazji Waszego święta, w imieniu mieszkańców gminy Ksawerów składamy na Pańskie ręce życzenia pomyślności oraz podziękowania za wysiłek i trud działań podejmowanych podczas codziennej służby. Dziękujemy za bezinteresowną i często niebezpieczną misję funkcjonariuszy policji, których służba - dla mieszkańców naszej gminy - znaczy tak wiele - powiedział wójt Topolski.
- Mam nadzieję, że sprzęt komputerowy kupiony za przekazane dzisiaj środki finansowe, wspomoże dodatkowo "naszych" policjantów pełniących służbę na posterunku w gminie Ksawerów - dodał przewodniczący Arkadiusz Jędrzejczyk.

W dzisiejszych obchodach uczestniczyli również: Marzena Berner-Stefaniak kierownik GOPS w Ksawerowie, Marek Smuga dyrektor GDKzB oraz kom. Piotr Adamczyk kierownik gminnego Posterunku Policji
Sentencją spotkania były słowa
komendanta Petrusa kierowane do powiatowych funkcjonariuszy..."I takich policjantów nam potrzeba".