logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Termin płatności I raty za podatki lokalne w 2020 r.

Przypominamy o zbliżających się terminach zapłaty podatków lokalnych w 2020 r.:

- podatku od nieruchomości,

- podatku rolnego,

- podatku leśnego.

- podatku od osób fizycznych.

I rata płatna do 16 marca 2020 r.

lub

w przypadku doręczenia decyzji (za pośrednictwem sołtysa wsi, kuriera lub poczty) później niż 14 dni przed terminem płatności - termin zapłaty raty podatku wynosi 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Informujemy o wprowadzeniu indywidualnych numerów rachunków bankowych w celach dokonywania wpłat podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego (numer wskazany jest w decyzji ustalającej podatek).

Wpłaty można dokonać u inkasenta sołectwa, w dowolnym banku,  Urzędzie Pocztowym lub w kasie Banku Spółdzielczego „PA-CO-BANK” w Ksawerowie, ul. Kościuszki 3 h (parter budynku Urzędu Gminy) w godzinach: poniedziałek - 9:00 do  16,30, wtorek - czwartek - 8:00 do 14,30, piątek- 8:00 do 13,30. 

W przypadku, gdy na dany rok podatkowy:

- roczna kwota podatku nie przekracza 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty;

- roczny podatek jest wyższy niż 100,00 zł – wpłaty za 2020 r należy regulować w terminach: do dnia 16 marca ( I rata), 18 maja ( II rata), 15 września ( III rata) i 16 listopada ( IV rata) roku podatkowego;

- roczny podatek nie przekracza kwoty 9,00 zł – organ podatkowy nie wydaje i nie doręcza decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego ( podatek nie będzie pobierany).

Jednocześnie informujemy, że do dnia 17 lutego 2020 r. należało złożyć deklarację DT-1 na 2020 r. w sprawie podatku od środków transportowych oraz uregulować podatek za I ratę.

Przypominamy również o terminie zapłaty za I kwartał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – do dnia 02 marca 2020 r.

ilość odwiedzin: - 1397