logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Terminy konkursów na dofinansowanie

Fudnusze Eyropejskie, Promouje Łódzkie, ŁOM, UE Fundusz Społeczny.png

W dniu 29 listopada 2017 r. mocą Uchwały nr 1622/17 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z terminami konkursów, alokacją i typami projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałań dedykowanych ZIT, tj:

  •  Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT;
  • Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT
  • Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT:
    - konkurs na usługi społeczne;
    - konkurs na usługi zdrowotne.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Poddziałań ZIT (PDF 430 KB)


Ładowanie Rozmowy