logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Terminy płatności za odpady komunalne w 2020 r.

Urząd Gminy Ksawerów przypomina o obowiązujących terminach płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Terminy  wnoszenia  opłat  w  2020 r.

I kwartał 2020 r. - termin płatności upływa w dniu 2 marca 2020 r. (obejmuje okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 r.);

II kwartał 2020 r. - termin płatności upływa w dniu 1 czerwca 2020 r. (obejmuje okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r.);

III kwartał 2020 r. - termin płatności upływa w dniu 31 sierpnia 2020 r. (obejmuje okres od 1 lipca do 30 września 2020 r.);

IV kwartał 2020 r. - termin płatności upływa w dniu 30 listopada 2020 r. (obejmuje okres od 1 października do 31 grudnia 2020 r.).

Mieszkańcy otrzymali druki poleceń przelewów w z indywidualnym numerem rachunku bankowego, na który należy uregulować opłatę.

Druki można pobrać również w pokoju 402, IV piętro.

Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać:

1) w kasie Banku Spółdzielczego „PA - CO - BANK”  w Ksawerowie, 

       ul. Kościuszki 3 h (parter budynku Urzędu Gminy)  w godzinach:

       poniedziałek              9:00- 16:30

       wtorek- czwartek       8:00- 14:30

       piątek                        8:00- 13:30

Uwaga: od powyższych opłat dokonywanych w Banku Spółdzielczym ”PA-CO BANK” nie będzie pobierana prowizja bankowa.

                                                                      

 2)  lub przelewem na indywidualny numer konta bankowego (płatność w każdym Urzędzie Pocztowym lub dowolnym banku).

ilość odwiedzin: - 1853