logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Trwa przebudowa drogi dojazdowej do terenów ŁSSE

Na remontowanym odcinku ulicy trwa układanie krawężnika, a w miejscu skrzyżowania ul. Rypułtowickiej z drogą serwisową DK 14 już wkróce powstawnie rondo.

Remontowana droga serwisowa DK14 umożliwi dojazd do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zadanie pn. "Budowa drogi gminnej - przedłużenie ul. Giełdowej w Ksawerowie - od przepustu do drogi serwisowej DK14 wraz z budową przepustów drogowych oraz oświetlenia, rozbudowa fragmentu ul. Rypułtowickiej w Pabianicach, w skład której wchodzi przebudowa skrzyżowania (rondo), a także budowa odwodnienia, oświetlenia, zjazdu oraz odcinka drogi łączącej projektowane skrzyżowanie z drogą serwisową DK14", powinno zostać wykonane do dn. 6 czerwca br. 

ilość odwiedzin: - 1885