logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Trwa rozbudowa sieci wod-kan na terenie Gminy Ksawerów

NA białym tle czarne napisy informujące o dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład

Prace związane z posadowieniem kanalizacji sanitarnej w ul. Tymiankowej zostały zakończone. Planowane odtworzenia nawierzchni bitumicznej będą wykonywane w późniejszym terminie z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe. Wykonawca rozpoczął roboty związane z budową wodociągu w ul. Akacjowej.

Wydział Infrastruktury.

Zdjęcie przedstawia odcinek jezdni pokryty lodem i błotem Jezdnia pokryta błotem i lodem. Z prawej i lewej strony ogrodzenie Jezdnia pokryta błotem. Z prawej i lewej strony ogrodzenie. Na poboczu zaparkowane samochody Zdjęcie skrzyżowania. Z lewej strony słupek informujący o nazwach ulic

ilość odwiedzin: - 539