logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Trzy umowy - trzy nowe zadania inwestycyjne

Pan Adam Topolski - Wójt Gminy Ksawerów, podpisał w dniu wczorajszym tj. 25 kwietnia br. 3 umowy o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, dla których gmina Ksawerów wystąpiła wcześniej z wnioskami o dofinansowanie.

Umowy dotyczą zadań:

1. Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowej w Ksawerowie

2. Rozbudowa drogi gminnej ul. Pomorskiej w Ksawerowie

Dla ww. zadań gmina przeprowadziła już postępowania przetargowe i ma podpisane umowy z Wykonawcą robót, firmą „WŁODAN” Sp. z o. o. Sp. k., która złożyła najkorzystniejsze oferty w obu postępowaniach. Na realizację zadań Wykonawca ma czas do października br.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w ramach przebudowy ul. Piaskowej, zostanie również wykonana przebudowa ulic: Ametystowej i Bursztynowej.

Na realizację powyższych zadań, gmina pozyskała środki finansowe w wysokości ponad 1 mln 700 tyś. zł. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Trzecią umową, którą podpisał dzisiaj Pan Wójt Adam Topolski jest umowa na dofinansowanie zabudowy tarasu w budynku świetlicy w Nowej Gadce. Przyznane środki finansowe w wysokości 100 tyś zł., pochodzą z programu „Infrastruktura sołecka na plus”.

Poza ww. umowami, Wójt Adam Topolski, w dniu 15 kwietnia br. podpisał również umowę o dofinansowanie na kwotę 165 tyś zł. na zadanie „Wyposażenie gminnych obiektów sportowych. Środki finansowe pochodzą z programu „Infrastruktura sportowa PLUS” i będą przeznaczone na zakup i montaż tablicy wyników sportowych w hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie oraz na Stadionie Sportowym Gminy Ksawerów w Woli Zaradzyńskiej.

Referat Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych

ilość odwiedzin: - 386

poprzedni wpis
następny wpis
Grupa tematyczna:
Brak tematów.