logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Usuń azbest - WFOŚiGW dofinansuje prace

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza Program mający na celu dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest. Dotacja nie może przekroczyć 90% kosztów.

Z dotacji mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, (potwierdzenie własności – Księga Wieczysta) oraz dzierżawcy ogródków działkowych (domki, altany letniskowe), z których będą usunięte wyroby zawierające azbest, położonych na obszarze województwa łódzkiego, którzy nie mają możliwości skorzystania z pomocy w ramach gminnych programów usuwania wyrobów zawierających azbest.

Szczegółowe informacje można znaleźć: TUTAJ

Rozpoczęcie naboru po zamieszczeniu wzorów wniosków na rok 2018, który można pobrać ze strony: http://www.wfosigw.lodz.pl/osoby_fizyczne.php


Ładowanie Rozmowy