logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Uwaga! - Gęsta mgła

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 77
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia - Gęsta mgła/ 1
Obszar województwo - łódzkie powiat pabianicki
Ważność-  od godz. 22:00 dnia 26.10.2022 do godz. 10:00 dnia 27.10.2022
Przebieg - Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska - (%) 80%
Godzina i data wydania - godz. 11:36 dnia 26.10.2022
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 łódzkie/pabianicki od 22:00/26.10 do 10:00/27.10.2022 widzialność 100 m.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB

ilość odwiedzin: - 541