logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Uwaga rodzice przyszłych przedszkolaków – nie przeoczcie terminu rekrutacji!

Wójt Gminy Ksawerów określił terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ksawerów, na rok szkolny 2021/2022 (Zarządzenie Nr 13 /2021 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 28 stycznia 2021 r.).

W naszej gminie rodzice dzieci w wieku od 3 do 6 lat będą mogli składać wnioski rekrutacyjne do wybranej gminnej placówki realizującej wychowanie przedszkolne od dnia 15 do dnia 22 marca 2021 r.

Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone dnia 14 kwietnia 2021 r.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria takie jak:

 1. dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie dziennym lub dziecko rodzica samotnie wychowującego, który pracuje/studiuje w systemie dziennym – 8 pkt.;
 2. dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać do placówki, do której składany jest wniosek – 5 pkt.;
 3. dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki - 5 pkt.;
 4. dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż 5 godzin - 4 pkt.;
 5. dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych jako mieszkaniec Gminy Ksawerów - 3 pkt.
 6. w przypadku, gdy po zastosowaniu kryteriów określonych w pkt. od 1 do 5 liczba dzieci z najmniejszą, jednakową ilością punktów kwalifikujących do przyjęcia do przedszkola jest większa od ilości wolnych miejsc w przedszkolu – najmłodsze dziecko 1 pkt, każde kolejne najmłodsze dziecko o jeden pkt więcej od poprzedniego (kryterium w trakcie procedowania).

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy.

ilość odwiedzin: - 745