logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Uwaga! Zmiana pracy PSZOK

Nastapiły zmiany w  Regulamine Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Punkt czynny jest: w każdą środę od 6:00 -15:00, w każdą sobotę od 6:00 -13:00

§5 Odpady wymienione w § 3 gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.

§6 Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, od osób zamieszkałych poza terenem Gminy Ksawerów, od podmiotów gospodarczych, (wytworzone w ramach działalności gospodarczej)

UWAGA: Przed dostarczeniem odpadów do PSZOK prosimy o sprawdzenie czy są dostępne puste kontenery lub pojemniki na daną frakcję odpadów pod nr tel. 785 536 675 w dniach otwarcia PSZOK.

Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

ilość odwiedzin: - 493