logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

W przyszłym tygodniu Komisja i Sesja Rady Gminy Ksawerów

W dniu 9 sierpnia 2021 r. o godz. 14:00 w OSP w Woli Zaradzyńskiej odbędą się posiedzenia Komisji Samorządowo – Społecznej oraz Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Dwa dni później 11 sierpnia 2021 roku, o godzinie 12:00 w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Ksawerów.

Na spotkaniach omawiane będą między innymi uchwały w sprawie zmian Statutu SP ZOZ MEDiKSA z siedzibą w Ksawerowie, zmiany uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Ksawerów, projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Ksawerów na lata 2021-2024”. Radni Gminy Ksawerów rozpatrzą również projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Ksawerów omówią także zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2021-2025.

ilość odwiedzin: - 608