logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Wizyta Łódzkiego Kuratora Oświaty

Łódzki Kurator Oświaty Pan Waldemar Flajszer gościł dziś w naszej gminie. Kurator spotkał się z Wójtem Gminy Ksawerów Panem Adamem Topolskim, zastępcą Wójta Panem Rafałem Madajem oraz sekretarzem gminy Panią Monika Sroczyńską i kierownikiem Referatu Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji Panią Marią Waszkiewicz-Beze, z którymi rozmawiał o oświacie dziś i w przyszłości. Następnie gospodarz gminy przy wsparciu dyrektorów zaprezentował kuratorowi wszystkie publiczne placówki oświatowe prowadzone przez gminę. Podczas wizyty w terenie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ksawerowie Pani Maria Szaszkiewicz pokazała jak zdobywają wiedzę najmłodsi mieszkańcy Ksawerowa w niedawno wyremontowanych oddziałach przedszkolnych oraz nowy kompleks boisk sportowych znajdujący się przy szkole. W  Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej Pani Dyrektor Barbara Staszewska również oprowadziła gości po szkole. Podczas spotkania kurator obserwował uczniów klas najmłodszych podczas lekcji oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych podczas zajęć. Kurator zwizytował także Gminne  Przedszkole  w Widzewie, gdzie Dyrektor Pani Małgorzata Tokarczyk pokazała jak pracują i bawią się przedszkolaki.

Pozują do zdjęcia Wójt z Waldemarem Flajszerem Dyrektor szkoły podstawowej Barbara Staszewska z Kuratorem Oświaty Flajszerem. Kurator  Oświaty rozmawia w przedszkolu z dyrektor Tokarczyk Spotkanie w szkole podstawowej. Rozmowa pomiędzy Kuratorem Flajszerem i Dyrektor Szaszkiewicz w tle Wójt z Zastępcą.

ilość odwiedzin: - 1455