logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Właścicielu (zarządco budynku) pamiętaj o złożeniu deklaracji o źródle ogrzewania!

Kto i do kiedy musi złożyć deklarację?

Każdy właściciel / zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego, w którym znajduje się źródło ciepła jest zobowiązany do złożenia deklaracji dot. sposobu ogrzewania budynku. Właściciele źródeł ciepła uruchomionych przed 01.07.2021 r. muszą to uczynić do 30.06.2022 r. Właściciele źródeł ciepła uruchomionych po 01.07.2021 r. składają deklarację w ciągu 14 dni od uruchomienia.

Jak złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

1. Drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowody na stronie: www.ceeb.gov.pl  Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.

2. W formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Ksawerów. Druk formularzy wraz z wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

ilość odwiedzin: - 943