logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych można składać:

  • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Ksawerowie, ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Druk wniosku.

Pytania i odpowiedzi do ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

ilość odwiedzin: - 574