logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze 500+, jednorazowe świadczenie „dobry start” oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od dnia 01.07.2018 r. osoby uprawnione mogą składać wnioski na nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy 2018/2019 o przyznanie świadczeń:

 

  • świadczenia wychowawczego Rodzina 500+
  • jednorazowego świadczenia „dobry start” w wysokości 300 zł
  • zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

Wnioski można składać drogą elektroniczną za pomocą:

  • portalu utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (https://empatia.mpips.gov.pl/)
  • portalu udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (platforma usług elektronicznych ZUS)
  • banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji

 

Wniosek i załączniki do wniosku składane w postaci elektronicznej za pomocą systemów teleinformatycznych t. j. platforma empatia oraz puezus opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub uwierzytelnia w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

Dodatkowo informujemy, iż wnioski o świadczenia na nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy w formie tradycyjnej- papierowej będą przyjmowane od 01.08.2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie - budynek Urzędu Gminy Ksawerów, I piętro pok. 103.

 

Zachęcamy do kontaktu z pracownikami Referatu ds świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie osobiście bądź telefonicznie 42 213-89-91 oraz 511 459 724.