logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Wsparcie na Nowy Start Zawodowy

Na białym tle żółte i granatowe figury geometryczne w których wpisane są założenia projektu. Na dole plakatu logotypy projektu

Projekt „Wsparcie na Nowy Start Zawodowy” jest realizowany w ramach poddziałania X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oferuje:

  • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;
  • szkolenia i kursy zawodowe, w tym stypendium szkoleniowe;
  • płatne staże zawodowe (3 miesięczne), w tym stypendium stażowe w wysokości 2 700,00 zł brutto/msc.

Grupa docelowa projektu to osoby pracujące, uczące się i/lub zamieszkujące na terenie 1 z 7 powiatów woj. łódzkiego, tj. bełchatowskiego, piotrkowskiego, m. Piotrków Tryb., radomszczańskiego, łaskiego, pabianickiego, pajęczańskiego, które:

  • utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu,

lub

  • są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Więcej informacji o projekcie oraz dokumentacja rekrutacyjna znajdują się na stronie internetowej Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego lub Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Techniczny Sp. z o.o..

Nabór do projektu trwa! Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

ilość odwiedzin: - 451