logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Wstępna koncepcja zagospodarowania parku przy Urzędzie Gminy - masz pytania?

Biuro projektowe przedstawiło wstępną koncepcję zagospodarowania parku przy Urzędzie Gminy w Ksawerowie. Projekt został przygotowany w oparciu o wyniki ankiet, które wypełnili mieszkańcy naszej gminy.

Jak może zmienić się park? Nowe nasadzenia (drzewa i krzewy), wygodne ławki, miejsce na ognisko (z altaną) czy urządzenia ścieżki zdrowia. Projektant nie zapomniał o najmłodszych proponując dwa place zabaw, dla dzieci do 3 lat i dla tych starszych. Koncepcja (poniżej oraz do pobrania tutaj i tutaj) zostanie umieszczona do wglądu na tablicach ogłoszeń i klatkach schodowych okolicznych bloków. Zachęcamy mieszkańców do składania propozycji zmian lub własnych pomysłów dot. wstępnego projektu zagospodarowania parku. Sugestie można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów do dnia 16 sierpnia włącznie.

O wdrożeniu wybranej koncepcji "w życie", ostatecznie zadecyduje Wojewódzki Konserwator Zabytków.

1.jpg2.jpg