logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Wybory w Sołectwie Ksawerów-Południe

Mieszkańcy siedzący na krzesłach podczas wyborów sołtysa.

W dniu 24 października 2022 r. o godz. 17.00 w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie odbyło się zebranie wiejskie Sołectwa Ksawerów-Południe w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Ksawerów-Południe. Zebrani mieszkańcy ponownie zaufali Szczepanowi Nowakowi, który po raz kolejny został Sołtysem sołectwa. Zmienił się natomiast skład Rady Sołeckiej, w skład której weszli: Paweł Topolski, Dariusz Chudzik, Bogumiła Szczepańska oraz Barbara Kowal. Gratulujemy, życzymy powodzenia i owocnej pracy na rzecz mieszkańców sołectwa Ksawerów-Południe.

ilość odwiedzin: - 805