logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Ksawerów. Projekt dosrtępny w dniach od 20 kwietnia do 11 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ksawerów pok. 408 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej. Dyskusja publiczna nad projektem planu odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2022 r. o godzinie 15.00 w sali nr 201 w siedzibie Urzędu Gminy Ksawerów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Ksawerów

ilość odwiedzin: - 797