logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Wyniki II tury wyborów Prezydenta RP

II turę wyborów Prezydenta RP Gmina Ksawerów zakończyła z bardzo wysoką frekwencją - 73,19% (I tura - 70,59%). W całym kraju frekwencja wyniosła 67,72%, w województwie łódzkim 69,68%, powiecie pabianickim 70,53%).

II frekwencja powiat.png

W poszczególnych OKW frekwencja przedstawiła się w następujący sposób:

OKW Nr 1 - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie - 70,72%

OKW Nr 2 - Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie - 76,07%

OKW Nr 3 - Szkoła Podstawowa w Ksawerowie - 71,69%

OKW Nr 4 - Urząd Gminy Ksawerów - 74,83%

OKW Nr 5 - Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej - 78,02%

OKW Nr 6 - Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej  - 71,06%

OKW Nr 7 - JOVIMED Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny Sp. z o. o. w Ksawerowie - 12,07%

 

Wyniki II tury wyborów Prezydydenta RP 2020.

II tura wyniki.png

Protokoły wszystkich Obwodowych Komisji Wyborczych dostępne sa w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce WYBORY Prezydenta RP - 28 czerwca 2020.

ilość odwiedzin: - 1319