logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

XXI Sesja Rady Gminy Ksawerów

Podczas XXI Sesji Rady Gminy Ksawerów Radni podjęli sześć uchwał. Poza zmianami w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej postanowiono o rezygnacji z wyodrębnienia środków przeznaczonych na realizację zadań z funduszu sołeckiego w 2021 r.

Przyjęto "Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy Ksawerów, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania, kryteriów wybori inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia", z którego mieszkańcy będą mogli zacząc korzystać po upływie 14 dni od publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Na podstawie "Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA" Radni pozytywnie ocenili sytuację ekonomiczno-finansową MEDiKSy.

Sesja_2020_02_26_1.JPG

Sesja_2020_02_26_2.JPG

 

ilość odwiedzin: - 1559